Jak podat stížnost

Definice stížnosti

Stížnost, připomínka i podnět slouží jako zdroj možných kroků ke zvyšování kvality sociální služby.

 • stížnost: jakýkoli projev stěžovatele (uživatel, anebo jeho zástupce), který on sám označí za stížnost, anebo takový projev nespokojenosti, který svým obsahem směřuje ke stížnosti a vyžaduje si prošetření
 • připomínka: věcná kritika k průběhu a podmínkám služby
 • podnět: projevený názor směřující ke zkvalitnění a zlepšení služby

Postup pro podávání stížností

Kdo může podávat stížnost (stěžovatelem může být)

 • Uživatel služby
 • Osoby z laické i odborné veřejnosti

Kdo přijímá stížnost

 • kterýkoli pracovník v terénu, vedoucí služby v kanceláři (V Aleji 435, 734 01  Karviná – Ráj)

Kdo vyřizuje stížnost

 • Vedoucí zařízení, a nebo jím pověřená osoba. Kontakt: V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj, 731 428 974). V případě stížnosti na vedoucího zařízení, stížnost vyřizuje vedoucí oblasti Karvinsko Ing. Bc. Milana Bakšová (kontakt viz. níže).

Kam se mohu odvolat proti vyřízení stížnosti

Odvolání přijímají tyto osoby:

 • Ing. Bc. Milana Bakšová, V Aleji 435, Karviná; tel: 603 416 882
 • Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., Dukelská 264, Český Těšín 737 01, tel: 605 292 999
 • Mgr. Ing. Romana Bélová , Dukelská 264, Český Těšín 737 01, tel: 605 292 990
 •  Arnold Macura, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín – předseda představenstva SD

Nezávislé orgány řešící dodržování práv

 • Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, tel: 542 542 777 (sekretariát)
 • Český helsinský výbor Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel: 257 323 508

Formy podání stížnosti

Ústně streetworkerovi – sepisuje se záznam o stížnosti.

Telefonické podání stížnosti – na čísle 730 181 926, sepisuje se záznam o stížnosti.

Písemné podání stížnosti – vhodit písemnou stížnost do poštovní schránky v budově (Makarenkova 1242/6 734 01, Karviná 6). Obsah schránky je pracovníky kontrolován každé pondělí.

Anonymní podání stížností – telefonicky vedoucímu zařízení na tel.: 731 428 974

Podání stížnosti zástupcem – ústně, telefonicky, písemně.

Způsob vyřízení stížnosti

Stěžovatel má právo si zvolit způsob vyřízení stížnosti, přičemž pracovník vyhotoví písemný záznam o předání vyřízení stížnosti. V případě podání stížnosti anonymně se volající domluví s vedoucím zařízení na formě vyrozumění.

Lhůta

Lhůta pro zkoumání a vyřízení stížnosti je 28 dní, tj. 4 týdny ode dne doručení stížnosti. V případě, že pracovník může stížnost na základě jeho posouzení, vyřídit ve lhůtě kratší, seznámí s datem stěžovatele. Po uplynutí této lhůty jsou stěžovatel i zainteresovaní pracovníci zařízení neprodleně informováni o výsledku šetření stížnosti. V případě, že pracovník může stížnost vyřídit neprodleně, obeznámí stěžovatele o zápisu jeho stížnosti do záznamu o stížnostech a stížnost vyřídí na místě.

S ohledem na charakter poskytované služby se může stát, že pracovník nemůže stížnost vyřídit ve lhůtě 28 dní, a to z těchto důvodů:

 • pracovník ztratí se stěžovatelem kontakt,
 • dlouhodobá pracovní neschopnost pracovníka,
 • prodloužení lhůty 28 dní z důvodu směřování stížnosti k jiným nezávislým orgánům.

Bezpečná aplikace

Voda

Voda z vodovodu může obsahovat více soli a pokud rozmíchám drogu, která obsahuje v zásadě větší obsah soli, tak může dojít k poškození žilního systému. Pro namíchání nášlehu proto používám injekční vodu, která soli obsahuje méně. 

Pamatuj, že ideální roztok nenamícháš, protože nemůžeš vědět, co přesně obsahuje droga, kterou si koupíš na ulici. Používáním injekční vody se však můžeš přiblížit k optimálnímu namíchání nášlehu, tak ať si co nejméně zničíš žíly.

Vodu použij jen jednou a nesdílej ji s kamarádem. Můžeš se tak nakazit např. žloutenkou. Řiď se pravidlem ,,Naberu jen jednou a vodu vyhodím”.

Pokud nemáš injekční vodu, tak náhradním řešením je převařit si vodu z kohoutku. Převařením vody zabiješ bakterie, které může voda obsahovat.

Filtry

Slouží k přefiltrování nášlehu do stříkačky, tak abych se zbavil možných nečistot obsažených v droze. Tyto nečistoty vpravené do žilního systému mi mohou zapříčinit zdravotní komplikace jako jsou různé záněty atd. Také může dojít k ucpání stříkačky, kdy pak přemýšlím nad tím, kde dám nášlech, abych si jej mohl znova nabrat do nové stříkačky. To znamená další potencionální riziko znečištění nášlehu.

Filtr, který vydávají pracovníci má tvar malé kuličky, se kterou již nemusím manipulovat. Stačí jen hodit do nášlehu a přes hrot stříkačky nabrat rozpuštěnou drogu. Z praxe vím, že si někteří uživatelé drog vyrobí filtry sami z vaty třením mezi prsty. Tento způsob je rizikový, protože naruší (poláme) mikrovlákna ve vatě a ty se následně mohou dostat do krevního oběhu. 

Filtr je jen na jedno použití a nesdílíme je mezi sebou. Hrozí možnost přenosu infekčních chorob, jako je např. žloutenka. 

Používej filtry, protože tím chráníš tvoje žíly.

Desinfekce

Před aplikací drogy si očistím místo vpichu desinfekcí a to jedním tahem seshora dolů. Důvod je ten, že si tak nerozmažeš případnou nečistotu v místě vpichu. Ještě než se plaikuješ tak chvíli počkej, než otřené místo uschne. Papírový čtvereček je napuštěný líhem a mohlo by tě po aplikaci pálet žíla, kdyby se trocha líhu dostal do žilního systému. 

Používej desinfekci před aplikací, předejdeš tak možným zdravotním komplikacím, jako jsou např. abscesy atd.

Aplikace

Když mám nachystaný nášleh a očištěné místo vpichu, tak se začínám aplikovat do žíly. Proto, abych našel žílu je ideální použít gumové škrtidlo. To si obmotám kolem bicepsu tak, abych měl poté jeden konec mezi zuby a mohl potom tahem hlavy škrtidlo povolit. Jehlu vpravuji do žíly pod úhlem 45°. Nabodnu se a pro ověření, že jsem v žíle naberu trochu krve do stříkačky. Poté ruku odškrtím a pomalu si vpravuji nášleh do ruky. Po vytažení jehly si přiložím na místo vpichu buničinu pro zastavení krvácení.

Neměj po celou dobu aplikace zaškrcenou ruku, protože tím zabráníš nášlehu plynule projít žilou a tím žílu poškozuješ. Roste v ní tlak.

Týden nízkoprahových klubů

Začíná týden nízkoprahových klubů. Přijďte nás navštívit. Celý týden pro vás máme otevřené dveře. 

Jak funguje náš nízkoprahový klub? Jaké služby poskytujeme dětem a mladým lidem? V čem jim pomáháme? Vše se dozvíte, když nás v průběhu celého zářijového týdne 23. – 29. 9. 2019 navštívíte. Rádi vás provedeme a vše ukážeme. Vstup je zdarma a máme pro vás připravené dobré občerstvení.