page-streetwork-gabriel

Program PREVENCE ON LINE se zaměřuje na problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů. Prostřednictvím tematicky rozlišených preventivních seminářů realizovaných na základních a středních školách v Karviné usilujeme o vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém je možno s dětmi a mládeží tato obtížná témata otevírat a případně řešit.

Jsou tvořeny formou skupinové práce. Obsahují odborné teoretické informace k danému tématu, jsou doplněny sociálně-psychologickými hrami, videem, diskuzí a modelováním obtížných situacích. Semináře jsou určeny pro žáky.

 

Témata pro 2. stupeň základní školy a střední školy

 

Šikana a kyberšikana – pro 6. třídy ZŠ.

Cíle:

 •   rozpoznat ohrožující situace
 • získat informace, jak se bránit
 • kde hledat pomoc v případě šikany
 • kyberšikana, sociální sítě

 

Rasismus a tolerance – pro 8. třídy ZŠ, 1 ročníky SŠ

Cíle:

 • prevence rasismu, xenofobie, vandalismu
 • stimulace vývoje žebříčku hodnot
 • práce s předsudky

 

Drogy v našem životě – pro 9. třídy ZŠ, 1.,2 ročníky SŠ

Cíle:    

 • uvědomit si rizika zneužívání návykových látek
 • orientovat se v nabídce  specializované pomoci

 

Sex, AIDS a vztahy  – pro 9. třídy ZŠ, 1., 2. ročníky SŠ

Cíle:

 • všeobecné seznámení s nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření, dále o rizikovém způsobu chování a cestách přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS.
 • Přednáška představuje fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů v jejich dlouhodobé budoucnosti.
 • Se studenty také hovoříme o důvodech k věrnosti, o lásce, osobní odpovědnosti a volbě.

 

Jsem online – pro 8.,9. třídy ZŠ, 1.,2. SŠ

  Cíle:  

 • informovat o bezpečném užívání internetu a sociálních sítí
 • jaká jsou rizika být online (youtubering)

 

Lektoři

Janka

Terka

Jiří

Podmínky realizace preventivních seminářů

 1. škola zajišťuje prostory a prostředky nutné k realizaci preventivních seminářů (interaktivní třída s možností velkoplošné prezentace)
 2. škola se snaží dodržet požadovaný počet žáků na jeden seminář, tj. 15 žáků / 1 seminář
 3. mezi školou a Prevencí On Line je sepsána písemná dohoda o realizaci seminářů
 4. Prevence On Line vyžaduje zpětnou vazbu ze školy po realizaci preventivních seminářů

Cena: 420,- / seminář