page-streetwork-gabriel

Poslání

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté být v úzkém kontaktu s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním.

 

Cíle služby

 • Cíle terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou:
 • Minimalizovat počet opakovaně používaných a sdílených injekčních setů (dále jen IS) prostřednictvím distribuce IS a jiného zdravotnického materiálu a tím snížit riziko přenosu infekčních onemocnění mezi uživateli.
 • Snížit riziko náhodného přenosu infekčních onemocnění na veřejnost prostřednictvím sběru a bezpečné likvidace IS.
 • Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním (např. prostřednictvím informačně-edukačních materiálů).
 • Zvyšovat motivaci klientů k abstinenci a k případné budoucí léčbě.
 • Napomoci klientům zlepšovat nebo stabilizovat kvalitu jejich života prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb a pomoci řešit životní situace (práce, bydlení, finance, dluhy, rodina, vztahy, vzdělání atd.).

 

Cílová skupina

 Cílovou skupinou terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou uživatelé nealkoholových návykových látek žijící nebo zdržující se na území města Karviná ve věku od 15 do 65 let.

 

Zásady poskytování služeb

Zásady terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou:

 • Zásada nízkoprahovosti
 • Zásada harm reduction
 • Zásada ochrany veřejného zdraví
 • Zásada diskrétnosti a mlčenlivosti
 • Zásada individuálnosti
 • Zásada rovnosti a respektu
 • Zásada samostatnosti

 

Co nabízíme:

 • Výměnný program – použité injekční stříkačky za čisté
 • Doprovod, zprostředkování návazných služeb (léčba, testování) jednání s institucí ve prospěch klienta
 • zprostředkování bydlení, komunikace s úřady (oddělení hmotné nouze), školou, lékařem, OSPOD, podávání informací o běžných společenských normách, poskytnutí informací o základních právních předpisech.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • Bydlení, občanka, dávky, (podání informací a pomoc bez využití dalších osob a institucí)
 • Pomoc při hledání práce
 • Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 

Kde se pohybujeme?

Naše první kroky směřují převážně na náměstí Budovatelů, kde nás můžou klienti kontaktovat. Další naše zastávka, kde nás můžou klienti vidět, je například azylový dům pro muže BETHEL, kde pravidelně ve středu a čtvrtek postáváme. Samozřejmě jsme po celou dobu v terénu dostupní i na telefonu, kdy nám klient, nebo zájemce o naši službu může zavolat a my se s ním domluvíme na určitém místě, kde se sejdeme.

 

STREETWORK GABRIEL team

Janka

Veronika

Miluji přírodu, ze které čerpám pozitivní energii. Ráda si poslechnu pohodovou hudbu nebo třeba zajdu na něco zajímavého do divadla. Miluji svoji práci, což může pronést asi jenom hrstka lidí a tak jsem šťastná, že mezi ně patřím. V terénu tě vyslechnu a ráda si s tebou popovídám.

Jiří

Rád chodím po světě a dívám se na něj skrz objektiv fotoaparátu. Miluji jídlo, ženy a zpěv, který ale neprovozuji, jen aktivně naslouchám. Mezi moje další koníčky patří karetní manipulace a street magie, ale Harry Potter nejsem. Moje práce je posláním, kdy brázdím ulicemi Karviné, kde mě můžeš potkat a oslovit v případě potřeby.

Šárka

Kdy jsme v terénu

 • PO 10:00 – 14:00
 • ÚT 10:00 - 14:00
 • ST 14:00 - 18:00
 • ČT 14:00 - 18:00
 • PÁ 10:00-14:00

Kapacita:

 • 1 pracovník / 1 uživatel