page-streetwork-gabriel

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté spolupracovat s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním prostřednictvím sběru a bezpečné likvidace injekčního materiálu.

Cíle služby

 • Snížit možné riziko opakovaného použití injekčního materiálu, jeho sdílení a přenosu infekčních onemocnění mezi uživateli prostřednictvím distribuce injekčního materiálu a jiného zdravotnického materiálu.
 • Vést klienty k bezpečnému užívání jak pro něj, tak pro okolí.
 • Motivovat klienty ke změně, která může vést k abstinenci a k případné budoucí léčbě.
 • Napomáhat klientům řešit jejich životní situace (práce, bydlení, finance, rodina atd.), které mohou vést k zlepšení nebo stabilizaci kvality jejich života.

 

Cílová skupina

 Cílovou skupinou terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou uživatelé nealkoholových návykových látek žijící nebo zdržující se na území města Karviná.

 

Zásady poskytování služeb

Zásady terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou:

 • Zásada nízkoprahovosti
 • Zásada diskrétnosti a mlčenlivosti
 • Zásada individuálnosti
 • Zásada rovnosti a respektu
 • Zásada samostatnosti

Co nabízíme:

 • Výměnný program – použité injekční stříkačky za čisté
 • Doprovod, zprostředkování návazných služeb (léčba, testování) jednání s institucí ve prospěch klienta
 • Zprostředkování bydlení, komunikace s úřady (oddělení hmotné nouze), školou, lékařem, OSPOD, podávání informací o běžných společenských normách, poskytnutí informací o základních právních předpisech.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • Bydlení, občanka, dávky, (podání informací a pomoc bez využití dalších osob a institucí)
 • Pomoc při hledání práce
 • Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 

Kde se pohybujeme?

Naše první kroky směřují převážně na náměstí Budovatelů, kde nás můžou klienti kontaktovat. Další naše zastávka, kde nás můžou klienti vidět, je například azylový dům pro muže BETHEL, kde pravidelně ve středu a čtvrtek postáváme. Samozřejmě jsme po celou dobu v terénu dostupní i na telefonu, kdy nám klient, nebo zájemce o naši službu může zavolat a my se s ním domluvíme na určitém místě, kde se sejdeme.

STREETWORK GABRIEL team

Janka

Beáta

Miluje procházky, zatímco obloha s mračny střídají den a noc. Na divadelních prknech ji dojme tragická činohra, stejně tak jako jemná baletní inscenace. Po zdolání vrcholku hor se na chvíli zastaví v čase a s údivem hledí na panoramata, které malebná krajina nabízí. Je zkrátka romantickou duší, která věří na krásnější zítřky. Budeš-li potřebovat, je zde pro Tebe.

Jiří

Rád chodím po světě a dívám se na něj skrz objektiv fotoaparátu. Miluji jídlo, ženy a zpěv, který ale neprovozuji, jen aktivně naslouchám. Mezi moje další koníčky patří karetní manipulace a street magie, ale Harry Potter nejsem. Moje práce je posláním, kdy brázdím ulicemi Karviné, kde mě můžeš potkat a oslovit v případě potřeby.

Míša

Kdy jsme v terénu

 • PO 10:00 – 14:00
 • ÚT 10:00 - 14:00
 • ST 14:00 - 18:00
 • ČT 14:00 - 18:00
 • PÁ 10:00-14:00

Kapacita:

 • 1 pracovník / 1 uživatel