page-streetwork-gabriel

Poslání

Jsme terénní služba STREETWORK ON LINE a kontaktujeme děti a mládež ve věku 6-20 let na území města Karviná na místech, které jsou pro tyto skupiny blízké – parky, lavičky, hřiště, sídliště. Naším posláním je působit preventivně, poskytovat radu, pomoc a podporu v situacích, které děti a mládež řeší.

Cíle služby

 • Klient aktivně a smysluplně tráví svůj volný čas
 • Klient má informace o rizicích, které mohou ohrožovat jeho zdraví a bezpečí
 • Klient rozvíjí nebo udržuje svou současnou situaci skrze naši podporu a motivaci (školní nároky, práce, finance, mezilidské vztahy)

Co nabízíme

 • Kontakt – Kontakt je krátká interakce pracovníka s uživatelem.
 • Kontaktní práce  – Kontakt uživatele s pracovníkem, který může mít podobu rozhovoru nebo sdílení společných aktivit.
 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele  -Jedná se o kontakt pracovníka (ústní, telefonický, písemný) se zařízeními  návazné péče nebo dalšími institucemi, se kterými uživatel řeší další situace, ve kterých se ocitá (úřad práce, úřad města, lékař, poradny). Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti).
 • Doprovod -Jedná se o fyzický doprovod do zařízení návazné péče nebo dalších institucí a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.
 • Poradenství – Pomoc při řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti uživatele tyto problémy řešit. Zaměřuje se na vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží (vztahy, rodina, sex, návykové látky, škola, volný čas, sociálně právní a jiné).
 • Intervence  – Řešení aktuální problémové situace uživatele, do které je přímo i nepřímo zapojen pracovník. Jedná se především o vysvětlování norem, výzvy pracovníků vzhledem k jednání klientů a následné intervence související s porušením pravidel.
 • Pomoc v krizi – Pomoc při orientaci a řešení krizových životních situacích (rozchod, útěk z domova, šikana ve škole, akutní zneužití alkoholu a drog).
 • Individuální a skupinový nácvik  – Nácvik školní nebo mimoškolní látky u jednotlivce nebo skupiny.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a dospívající mládež z Karviné ve věku 6-20 let, kteří tráví většinu svého volného času venku.

Rozdělení cílových skupin do programů dle lokalit:

6ka

Terénní program pro děti a mládež v lokalitě „osmistovka“ a kolem ubytovny Předvoj v Karviné – Novém Městě. Jedná o sociálně vyloučenou lokalitu.

TEENSTREET

Terénní program pro děti a mládež z různých lokalit města Karviné (Ka 1, Ka 3, Ka 4, Ka 5, Ka 7, Ka 8).


Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Osobám, které požadují službu, kterou neposkytujeme (osobní asistence, tlumočnické služby).

Zásady služby

 • dostupnost – nízkoprahový princip
 • diskrétnost a mlčenlivost
 • individuální přístup
 • rovný a respektující přístup

STREETWORK ON LINE team

Janka

Markéta

Aňa

Kdy jsme v terénu:

 • PO 13:00 - 16:00
 • ÚT 14:00 - 19:00
 • ST 14:00 - 19:00
 • ČT  14:00 - 19:00

Kapacita:

 • 1 pracovník / 1 uživatel