page-streetwork-gabriel

Poslání

STREETWORK ON LINE Karviná je terénní sociální služba pro děti a mládež na území města Karviné. Naším posláním je usilovat o zlepšení osobní a sociální situace dětí a mládeže skrze individuální podporu, poradenství, informace a pomoc na místech, která jsou pro tyto skupiny blízká – sídliště, parky, lavičky.

 

Cíle služby

 • Být v kontaktu – Cílem je, aby děti a mládež byli v kontaktu s širším společenským prostředím.
 • Být aktivní – Cílem je, aby děti a mládež získali dovednosti směřující k vlastní aktivitě.
 • Rozvíjet se – Cílem je, aby si děti a mládež prohlubovali schopnosti a dovednosti k zvládnutí životních situací (školní nároky, práce, finance, experimentování s návykovými látkami, mezilidské vztahy aj.).
 • Respektovat pravidla, znát svá práva – Cílem je, aby děti a mládež dodržovali pravidla a hranice, která jsou nezbytnou součástí života jedince, a přispívají k jeho zapojení do společnosti.

 

Co nabízíme

 • Kontakt – Kontakt je krátká interakce pracovníka s uživatelem.
 • Kontaktní práce  – Kontakt uživatele s pracovníkem, který může mít podobu rozhovoru nebo sdílení společných aktivit.
 • Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele  -Jedná se o kontakt pracovníka (ústní, telefonický, písemný) se zařízeními  návazné péče nebo dalšími institucemi, se kterými uživatel řeší další situace, ve kterých se ocitá (úřad práce, úřad města, lékař, poradny). Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti).
 • Doprovod -Jedná se o fyzický doprovod do zařízení návazné péče nebo dalších institucí a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.
 • Poradenství – Pomoc při řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti uživatele tyto problémy řešit. Zaměřuje se na vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží (vztahy, rodina, sex, návykové látky, škola, volný čas, sociálně právní a jiné).
 • Intervence  – Řešení aktuální problémové situace uživatele, do které je přímo i nepřímo zapojen pracovník. Jedná se především o vysvětlování norem, výzvy pracovníků vzhledem k jednání klientů a následné intervence související s porušením pravidel.
 • Pomoc v krizi – Pomoc při orientaci a řešení krizových životních situacích (rozchod, útěk z domova, šikana ve škole, akutní zneužití alkoholu a drog).
 • Individuální a skupinový nácvik  – Nácvik školní nebo mimoškolní látky u jednotlivce nebo skupiny.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti a dospívající mládež z Karviné ve věku 6-20 let, kteří tráví většinu svého volného času venku.

Rozdělení cílových skupin do programů dle lokalit:

6ka

Terénní program pro děti a mládež v lokalitě „osmistovka“ a kolem ubytovny Předvoj v Karviné – Novém Městě. Jedná o sociálně vyloučenou lokalitu.

TEENSTREET

Terénní program pro děti a mládež z různých lokalit města Karviné (Ka 1, Ka 3, Ka 4, Ka 5, Ka 7, Ka 8).


Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Osobám, které požadují službu, kterou neposkytujeme (osobní asistence, tlumočnické služby).

 

Zásady služby

 • dostupnost – nízkoprahový princip
 • diskrétnost a mlčenlivost
 • individuální přístup
 • rovný a respektující přístup

STREETWORK ON LINE team

Janka

Magda

Když zrovna nepobíhá po kurtu při badmintonu, sedí za klavírem a hraje třeba piráty z Karibiku. Na posezení zdlábne hamburger, ale nepohrdne ani salátem. Na svět se nejraději dívá z vrcholků hor, ale nedívá se skrze růžové brýle. Vyslechne tě, povzbudí a pokecá s tebou o čemkoli.

Aneta

Sranda a zábava, to je její! Bude se s tebou houpat na houpačce, hrát fotbal, poskytne ti super radu do života nebo tě zkrátka vyslechne a podpoří. Má ráda jídlo, hlavně když je ho hodně. Není příznivcem nudy a lenošení ale naopak neustále touží po velkých dobrodružstvích a zážitcích. Život si musíme užívat, ne přežívat.

Šárka

Když zrovna nestojím u kávovaru a nekreslím srdíčka a medvídky do cappuccina, sedím v letadle a ráda poznávám různé země a kultury. Mohu si s Tebou promluvit o čemkoliv budeš chtít, nejsem sice expert na život , ale společně tomu můžeme přijít na kloub.

Kdy jsme v terénu:

 • PO 14:00 - 19:00
 • ÚT 14:00 - 19:00
 • ST 14:00 - 19:00
 • ČT  14:00 - 19:00

Kapacita:

 • 1 pracovník / 1 uživatel